Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Inventar

Kirken indefra. Man kan skimte navnerækken i korbuen.
Alterbordet er nyt. I det gamle alterbord fandt præsten 1807 en relikviekapsel af bly eller kobber, som han indsendte tillige med dækpladen, "af Verde antico" til oldtidskommissionen.
Altertavle i bruskbarok fra omkring 1630. I storfeltet er o. 1923 indsat et maleri, den fortabte søns hjemkomst (af Troels Trier), og samtidig blev tavlen stafferet med guld og farver.
Ved nystafferingen dækkedes en på storgesimsen 1858 opmalet indskrift: med det kronede navnetræk, C 5, og årstallet 1681 i trekantgavlen, hentydede til en udmaling af tavlen og hele kirken det nævnte år .


Korbuekrucifikset som optræder som hjemmesidens logo er gotisk og fra o. 1450-1500.
Krucifikset er opstillet på en bjælke, tværs over tårnbuen.
På bjælkens bagside er malet: »Med Kirkens Directeurers Bevilling haver Sognepresten Anders Skytte ladet Kirken stafere ved Lauridtzen Maler i Nestved 1681«.
På forsiden: »Kirken blev malet 1850, da Rønnenkamp var Kirkeeier, Mynster Biskop, Fenger Sogneprest«.
Under begge indskrifter, der nu står med hvidmalet Fraktur fra 1850, skimtes ældre frakturindskrifter.

 
Døbefonten, fra romansk tid omkring 1200 tallet, er af granit.
 
Et udsnit af korbuen , hvor der omkring 1750 er malet en bispe- og præsterække. For præsternes vedkommende begyndende 1607.
 
Alterstager, 49 em høje, med meget svære balusterled og tre kuglefødder. På fodskålen indprikket:
»Af Rasmus Nielsen oc Margareta Ottis Datter af Flintros til Liunge Kircke forærid den 16 7br 1678 Pastore D(omi)no Andrea Skytte«.
Flintros, sikkert fejl for (Borød-)Flinterup i sognet.
 
Epitafium over Andreas Schytte, præst i Lynge og Broby i 40 år, født 1634, død 1716 og hustru Elizabetha Knoph død 1690, 66 Aar gl
Epitafiet er ophængt på korets nordvæg og omgivet af en på hvælvingskappen og væggen kalkmalet baldakin, i hvilken der er en kartouche med en af præsten forfattet latinsk indskrift:
»Hanc rogo mercedem vivos post fata laborum ad reditum
domini ne turbent ossa beati cernit enim scelerum vindex atgue arbiter æquus iniustae causae deus exigit ante tribunal.»
1680 A. S.
"Denne løn udbeder jeg af de levende, når jeg er død; at de indtil Herrens genkomst ikke forstyrrer den saliges ben; thi Gud, som straffer misgerningerne, ser det, og som en retfærdig dommer over en uretfærdig sag drager han dem til Ansvar for sin domstol".