Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirkebygningen historisk

Kirken set fra sydøst

Kirkens ejerforhold: Kirken har hørt under Roskildebiskoppen, men blev 1297 overdraget til Sorø kloster. Efter den skelsættende reformation blev den af kongen (Christian 5.) i 1687 afstået til herregården Næsbyholm. Dette tilhørsforhold kunne aflæses på krucifiksets tværbjælke, idet det her var meddelt: "Kirken blev malet 1850, da Rønnenkamp var Kirkeejer, Mynster Biskop, Fenger Sogneprest".
1. februar 1925 overgik kirken til selveje og er siden bestyret af menighedsrådet.

Lynge kirke er omgivet af en senmiddelalderlig kirkegårdsmur, opført af munkesten. Kirkegårdsmuren indrammer den gamle kirkegård undtagen mod nordvest, hvor den tidligere skole, nu graverkontoret, ligger.
Der findes en nu tilmuret præstedør på nordsiden af koret.

Som noget særligt for Lynge kirke er der på korbuen mellem kor og skib optegnet en bisperække og en præsterække. Optegnelserne er begyndt omkring 1750, og biskoppernes navne er ført tilbage til reformationen, først Sjællands biskopper, siden Roskildebisperne. Præsterækken begynder år 1607, idet det ses, at præsterne virkede i både Lynge og "Broby".

Kirkebogsførende sognepræster

Anmærkning De første præster boede i Sorø, eller embedet besørgedes fra Klosteret. Navnene kjendes ikke. (Wiberg)
1569-1607 Jesper Ingvardsen Quist (-1607)
1607-1618 Peder Jacobsen (Jacobæus) (-)
1618- 1628 Ole Nielsen Sæbye (-1628)
1628-1650/51 Søren Hansen Gunsøe el. Nyborg (-1650/51)
1651-1668 Laurits Jørgensen Hammer (-1668)
1668-1701 Anders Christensen Schytte (1634-1716/17)
1701-1733 Elias Hansen Birkeriis (-1733)
1733-1753 Frederik Ulriksen Quist (1700-1753)
1753-1759 Hans Christiansen Hammelev (1726-1759)
1759-1797 Simon Christian Johansen Plockross (1713-1797)
1797-1822 Jørgen Langhoff (1767-1822)
1822-1833 Christen Olsen (1785-)
1833-1854 Johannes Ferdinand Fenger (-)
1854- Holger Kongslev Tryde (1808-)
Sophus Christian Lystrup
1885-1894 Ludvig Carl Morits Wagner
1894-1901 Hans Skovgaard
1902-1910 Andreas Olsen
1910-1918 Johan Christian Kall
1918-1941 Christian Krag
1941-1960 K Sinding-Jensen (-)
1961-1969 J V Olsen (-)
1970-1980 B Mølgaard Grinderslev (-)
1981- 2007Johannes Lund Bundgaard (1943-2014)
2007-          Andreas Kristensen

Luftfoto

Koret og det oprindelige skib er opført af rå og kløvede kampsten. Udvidelserne har fundet sted i gotisk tid, omkring årene 1350-1400. Ved hjælp af munkesten er skibet udvidet mod vest. I løbet af 1400-tallet har kirken fået de nuværende hvælv inde i kirken.

Tårnet mod vest er fra ca. år 1500, og det er
bygget af munkesten. Kort tid derefter er kapellet mod nord bygget. Den yngste tilbygning fra senmiddelalderen er våbenhuset, der tjener som indgang til kirken. Over indgangsdøren findes et gammelt solur, der har skive af træ.

Den gamle skole i forgrunden af billedet er erhvervet af kirken, og bruges i dag til graverkontor og medhjælperbolig.