Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kalkmalerierne i Vester Broby kirke

Vester Broby Kirke er meget berømt for sine fine kalkmalerier. De er malet i flere omgange fra ca. 1150 og frem til 1400-årene. Medaljonen til venstre forestiller Gud som skaber dyrene. Nedenfor er en mere udførlig beskrivelse af malerierne, men se dem selv - kirken er åben hver dag fra kl. 8 - 16.

I 1914 blev der afdækket kalkmalerier i apsis, kor og skib. De blev restaureret i 1916 og atter i 1966.

I apsis findes et for kirken karakteristisk romansk maleri, som er beslægtet med - men ældre end - tilsvarende i Alsted kirke. Det menes at stamme allerede fra 1150-1175 og forestiller Kristus som konge. Han er indrammet af en regnbueoval, en mandorla. Farverne er romanske: på dybblå bund er de gulbrune, rødbrune, grønne og gyldne. Glorier og kors er modelleret i gips.

 
I apsisvinduets niche på dets såkaldte "smige" findes aftegnet yngre billeder som forestiller Kristus, der rækker Peter nøglen og Paulus en bog. Kun Kristi hoved med glorie og lidt af hans skikkelse er afbildet, og man kan forestille sig solens lys gennem vinduet som en del af Kristusskikkelsen. 
 

Billederne på korets hvælvinger er fra sidste del af 1300-årene. Der er i alt 4.

Syndefaldet, uddrivelsen af paradiset, Kristi himmelfart og Marias himmelkroning.

I skibets østlige hvælvinger er malet fire billeder i medaljon-form. De forestiller skabelsen. De er fra samme tid som korets billeder, men sikkert malet af en anden. Mod syd skabes sol, måne, stjerner og jord, mod øst Paradiset, mod nord dannes Eva af Adams side, og mod vest skabes alle dyrene.

 

På sydvæggen findes resterne af ældre billeder (ca. 1325), som øverst forestiller Jesu fødsel med den ejendommelige krybbe, nederst Helvedes gab og i midten en frise med kronede hoveder og våbenskjolde.

I midthvælvet er aftegnet to billeder. Det ene forestiller en fornem dame, som spejler sig, men døden står advarende over for hende. Betydningen af det andet synes at være at livet er kort og omgivet af farer.    

Endelig findes der længere mod vest, over den tilmurede dør til det tidligere våbenhus, et drastisk billede af Kain og Abel.